HORARIS DE MISSA ACTUALS:

De dilluns a divendres, 11:30 i 19:00

Dissabte, 11:30, 19:00 (castellà) i 20:00

Diumenge, 12:00, 13:15 (castellà) i 19:00

Els HORARIS D’OBERTURA DEL TEMPLE seran:

De dilluns a divendres, de 9:00 a 20:00

Dissabte, d’11:00 a 14:00 i de 18:00 a 21:00

Diumenge, d’11:30 a 14:00 i de 18:00 a 20:00

Tota l’activitat parroquial i la celebració de sagraments queden subjectes al Decret del Sr. Cardenal Arquebisbe de 4 de maig de 2020.

Per accedir al temple, cal l’us de mascareta i la desinfecció prèvia de les mans. Durant les celebracions, s’aplicaran les normes profilàctiques establertes per les autoritats.